Berichten uit de media...

Uit BNDeStem, 19 juli 2016:


'Altijd leuk om glimlach van kinderen te zien'


Stichting Het Warme Hart brengt wekelijks voedselpakketten bij zo'n 25 arme gezinnen in de gemeente Rucphen.

Nederland kent veel sociale voorzieningen voor mensen met geldproblemen, al zijn er altijd wel mensen die buiten de boot vallen. Ze komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor schuldsanering of een uitkering. Of ze kampen met gezondheidsproblemen.

Om deze mensen te helpen, bestaat Het Warme Hart. Deze stichting zet zich al vijf jaar in voor inwoners van de gemeente Rucphen.

"In de hoofdzaak zijn we een voedselbank", zegt voorzitter Leo Smits. "Dat houdt in dat we elke week bij zo'n vijfentwintig gezinnen voedselpakketten langsbrengen. De inhoud daarvan wisselt. Een gedeelte krijgen we van een supermarkt die producten schenkt die tegen de datum aan zijn. Meestal zit er wel voor twee tot drie dagen aan eten in. Vaak zie je dat we mensen een jaartje helpen en dat ze het daarna zelf redden. Dat is ook onze doelstelling, dat ze niet onze hulp oneindig lang nodig hebben. Bij ongeveer de helft lukt dat ook wel."

De stichting houdt twee keer per jaar een rommelmarkt om inkomsten te genereren. Ook trakteert ze kinderen op een uitje.

"Mensen in de schuldsanering krijgen maar weinig geld, zo rond de vijftig euro per week, en daar moeten ze al hun eten en kleren van kopen. Dan hebben ze echt geen geld om iets leuks te doen. Daarom vinden wij het belangrijk iets voor hen te organiseren. Afgelopen mei zijn we met zo'n tien kinderen naar speelboerderij Scherpenberg in Schijf geweest. Het is altijd l leuk om de glimlachen van de kinderen te zien."


Uit BN de Stem, 9 December 2016:


Het Warme Hart ontvangt eerste vrijwilligersprijs


RUCPHEN

Stichting het Warme Hart kreeg de eerste vrijwilligersprijs 2016. De URvoice jeugdprijs ging naar Steffie Lazaroms van het jeugdhonk in dorpshuis De Trapkes in Sprundel.


TOON VAN DE SANDE


De verrassing was groot toen gisteravond bleek dat stichting Het Warme Hart uit St. Willebrord de vrijwilligersprijs 2016 van de gemeente in ontvangst mocht nemen.


Zo'n 130 vrijwilligers kwamen voor de jaarlijkse gemeentelijke vrijwilligersavond naar het gemeentehuis. Ze haalden nuttige informatie op tijdens de workshops oplossen van problemen, veiligheid, mantelzorg en tijd: vriend of boeman. Bij leerlingen van het Munnikenheidecollege konden liefhebbers een manicure krijgen of een stoelmassage.


In een gezellige sfeer, met een drankje en een hapje, werd druk genetwerkt.


Enkele jeugdvrijwilligers van De Peeperklips zorgden voor de ontvangst met liedjes en muziek.


Voordat de prijswinnaars bekend werden gemaakt, liet de 11-jarige Ardian Shâqiri zien dat hij in augustus in Glasgow niet voor niets wereldkampioen hiphop geworden was. De 12-jarige Sprundelaar Jasper van Dijk, dit schooljaar 'gast van de burgemeester' ondersteunde bij de prijsuitreiking.


Wethouder Cees Evers prees zijn gemeente gelukkig met 'een rijk verenigingsleven dankzij zoveel vrijwilligers'. Volgens hem verdienen al die vrijwilligers wel een prijs.


De commissie Maatschappelijke Aangelegenheden koos uit dertien genomineerde clubs de prijswinnaars. Tweede werd Ziekenactie Rucphen en derde KBO St. Joseph Rucphen.


Stichting Het Warm Hart, een organisatie die mensen die het financieel zwaar hebben ondersteunt, ontving een cheque van € 500 euro. ,,Daarmee kunnen wij iets extra's doen voor onze doelgroep, met name de kinderen'', zo spraken de vertegenwoordigers.Ad Hermans werd in het zonnetje gezet omdat hij 52 jaar veel vrijwilligerswerk gedaan heeft. Hij mocht de jeugdprijs van 250 euro, geschonken door de Rabobank, uitreiken aan Steffie Lazeroms.Vrijwilligers bedankt!

Kerstactie 2016 van stichting Het Warme Hart weer geslaagd.


Dankzij de vrijgevigheid van het winkelend publiek zijn er weer genoeg levensmiddelen en andere houdbare produkten ingezameld voor de mensen in ons dorp die het minder breed hebben.


Een 10 tal vrijwilligers hebben deze dag weer mogelijk gemaakt. Bij de ingang van de winkel werden de bezoekers geattendeerd op onze actie(zie foto) en ontvingen een lijstje met de meest gewenste produkten.  Achter de kassa’s waren andere vrijwilligers in de weer om de producten in ontvangst te nemen(zie foto).


Op het eind van de middag zijn van alle ontvangen spullen mooie pakketten gemaakt die op zondag ochtend opgehaald zijn.

Op zo’n dag ontmoet je ook weer bijzondere mensen. Een bezoeker was speciaal naar de winkel gekomen om boodschappen te doen en die te schenken. Twee volle tassen.

Een andere persoon bracht een volle tas met douche en bad spullen.


De supermarkt manager en de diverse personeelsleden ondersteunden onze actie in hun winkel middels diverse hand- en spandiensten en onze vrijwilligers kregen een overheerlijke banket letter.Stichting Het Warme Hart heeft tijdens de Rabobank clubkas campagne bijna 275€ gekregen.

Dit geld zal natuurlijk goed besteed gaan worden.


Iedereen die op ons gestemd heeft wordt hierbij hartelijk bedankt.